p
Instagram Facebook Twitter Behance Pinterest

MHKA – Monoculture

FABRI3Q aan het werk

Monoculture, a recent history werd gecureerd door Nav Haq, geassocieerd directeur, M HKA.

De tentoonstelling MONOCULTURE – Een recent verhaal gaat uit van het idee dat elk begrip van ‘multicultuur’, een analyse van ‘monocultuur’ impliceert. Het maatschappelijk concept van monocultuur kan worden gedefinieerd als de homogene uitdrukking van de cultuur van één enkele sociale of etnische groep. Het project wil het begrip monocultuur met een open blik benaderen. Veeleer dan een antithese te poneren wil het streven naar een analyse van wat monocultuur is, en dit onderwerp niet alleen vanuit een historisch, sociaal, cultureel en ideologisch perspectief benaderen, maar ook vanuit een filosofisch, linguïstisch en zelfs agrarisch oogpunt. MONOCULTURE wil een tentatief beeld geven van de verschillende manifestaties van monocultuur, en de manier waarop deze in kunst en propaganda worden weerspiegeld, met als doel tot enkele conclusies te komen die relevant kunnen zijn voor de maatschappij en de cultuur in het algemeen.

 

activiteit:

art handling, opbouw tenstoonstelling, transport, verpakking

Category:

M HKA

Tags:

art handling, tentoonstellingsopbouw

Date:

november 10, 2020